Judul
Gaji Pokok 6 September 2020
Cuti 29 July 2020
Peraturan 14 July 2020
Peraturan 6 July 2020
PLP 6 July 2020
Pensiun 16 June 2020
Peraturan 6 July 2020
Tunjangan Keluarga 3 March 2020
Edaran TURT 31 December 2019
Pedoman 18 December 2019
Peraturan 12 December 2019
Peraturan 12 December 2019
Gaji Pokok, KGB 12 December 2019
Cuti 11 December 2019
Jabfung Non-Dosen 3 December 2019
Jabfung Non-Dosen 18 October 2019
Tunjangan Keluarga 10 October 2019
KGB 13 February 2020
KGB 13 February 2020
KGB 2 April 2020
Gaji Pokok 12 September 2019
Gaji Pokok 12 September 2019
Gaji Pokok 12 September 2019
PLP 22 July 2019
PLP 22 July 2019
PLP 22 July 2019
PLP 22 July 2019
PLP 22 July 2019
Cuti 4 October 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 September 2019
Pensiun 10 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 13 May 2020
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 5 July 2019
Pensiun 24 September 2020
Pensiun 24 September 2020
Kenaikan Pangkat 3 March 2020
Formulir 21 November 2018
Kenaikan Pangkat 3 March 2020
Prakom 17 July 2018
Prakom 17 July 2018
Prakom 17 July 2018
Materi 12 September 2019
Habibie Award 30 May 2018
Habibie Award 30 May 2018
Habibie Award 30 May 2018
Cuti 12 September 2019
Edaran TURT 14 May 2018
Bantuan Studi 5 September 2019
Materi 5 September 2019
Beasiswa 5 September 2019
Kamus Jabatan 5 September 2019
Peraturan 12 September 2019
Pedoman 20 April 2018
Pedoman 20 April 2018
Pedoman 20 April 2018
Pedoman 20 April 2018
Penilaian Kinerja 20 April 2018
Penilaian Kinerja 20 April 2018
Pengembangan Kompetensi 20 April 2018
Pengembangan Kompetensi 20 April 2018
Kenaikan Pangkat 5 September 2019
Kenaikan Pangkat 5 September 2019
Kenaikan Pangkat 5 September 2019
Kenaikan Pangkat 18 October 2019
Disiplin 20 April 2018
Disiplin 20 April 2018
Disiplin 20 April 2018
Disiplin 20 April 2018
Disiplin 20 April 2018
Disiplin 20 April 2018
Disiplin 20 April 2018
Disiplin 20 April 2018
Kode Etik Dosen 20 April 2018
Kode Etik Dosen 20 April 2018
Kode Etik Tendik 20 April 2018
Beasiswa 5 September 2019
Beasiswa 5 September 2019
Peraturan 12 September 2019
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Organisasi 20 April 2018
Kebijakan Umum Pengelolaan SDM 20 April 2018
Kebijakan Umum Pengelolaan SDM 20 April 2018
Kebijakan Umum Pengelolaan SDM 20 April 2018
Kebijakan Umum Pengelolaan SDM 20 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
Sertifikasi Dosen 19 April 2018
BPJS 14 October 2019
BPJS 14 October 2019
BPJS 19 April 2018
BPJS 19 April 2018
BPJS 19 April 2018
Edaran TURT 16 April 2018
Edaran TURT 16 April 2018
SPTJM 5 September 2019
Formulir 16 April 2018
Kartu Pegawai 5 September 2019
Presensi 4 November 2019
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Pedoman 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 4 November 2019
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Formulir 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Edaran SDM 16 April 2018
Bantuan Studi 5 September 2019
Edaran TURT 16 April 2018
Petunjuk Teknis 16 April 2018
Asesmen Pejabat 5 September 2019
Asesmen Pejabat 5 September 2019
BPJS 5 September 2019
BPJS 5 September 2019
BPJS 5 September 2019
BPJS 16 April 2018